Hanutçuluk yapan da yaptıran da yanacak!

MİTHAT YURDAKUL / Ankara – AK Parti’nin kanun teklifine göre, turistleri bilgileri dışında işletmelere yönlendirerek menfaat elde eden rehberlere meslekten çıkarma, seyahat acentalarına ise 5 yıl faaliyetten men cezası uygulanabilecek.

AK Parti’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklifin aynen yasalaşması halinde, turist rehberlerinin verdikleri hizmetler sırasında, turistlerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri, bunun karşılığında rehberin kendisine veya yönlendireceği kişiye para vb. menfaat temin etmelerinin cezası ağırlaştırılacak. Turistler üzerinden haksız kazanç sağlayan rehberlere aynı davranışı beş yıl içinde iki kez işlemeleri halinde meslekten geçici men cezası, üç kez işlenmeleri durumunda ise ise meslekten çıkarma cezası verilebilecek. Bu şekilde menfaat sağlayan rehberlere ayrıca 100 bin liraya kadar para cezası uygulanabilecek. Seyahat acentaları da turistlerin onayı dışında belli bir işletmeye alışveriş için yönlendirilmeleri halinde, 5 yıl süreyle acentalık faaliyetinden men edilecek.

Sınav değişikliği

Turist rehberlerine yönelik meslek kuruluşları tarafından açılan sertifika programlarının ihtiyacı karşılamaması sebebiyle, ulusal ve bölgesel turist rehberliği eğitim programlarının bakanlığın talebiyle ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenmesi mümkün olacak.

Sertifika programlarında meslek kuruluşlarının görüşlerinin alınması zorunluluğunu kaldıran teklifle, rehberlik için mesleğe kabul başvurularında, yabancı dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınav ÖSYM tarafından yapılırken, ÖSYM tarafından sınav takvimine alınmayan dillerde ise tarafsız kuruluşlarca sınav gerçekleştirilecek.

Sanat tarihi ve arkeoloji mezunlarının rehber olmalarının kolaylaştırılması amacıyla, üniversitelerin bu bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar için ulusal ve bölgesel düzeyde turist rehberliği eğitim programına katılma şartı aranmayacak, 100 saatlik eğitim programı ile uygulama gezisini tamamlamaları yeterli sayılacak. Ruhsatsız rehberlik yapanlara 100 bin liraya kadar ceza verilebilecek.

Çince bilene teşvik geldi

Teklifle, Türkiye’yi ziyaret eden başta Çinli turistler olmak üzere ve Uzak Doğulu turistlerin artırılması amacıyla, Uzak Doğu dillerindeki rehber adayları teşvik edilecek. Daha sonra belirlenecek Uzak Doğu dillerinden en az ön lisans mezunu olanlar için 100 saatlik eğitim programı ile uygulama gezisini başarıyla tamamlamak, rehberlik için yeterli kabul edilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir